چهارشنبه 05 آبان 1400

اعضای کمیته اجرایی

 

دوازدهمین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال با رویکرد کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی در تاریخ 28 الی 31 خرداد ماه در شهر قم برگزار گردید.

 

 این نمایشگاه با حضور وزیر محترم ارشاد آقای دکتر صالحی، آقای دکتر اعرافی رئیس محترم حوزه های علمیه سراسر کشور، آقای دکتر فیروزآبادی رئیس مرکز عالی فضای مجازی و جناب آقای مهندس سرمست استاندار محترم قم رونمایی گردید.

برای برگزاری این نمایشگاه دوستان بسیار زیادی تلاش کردند که اسامی اعضا و کمیته ها به شرح ذیل می باشد:

 

مسئول نمایشگاه:

آقای مهندس سعید مشهدی

مدیر کمیته حراست:

آقای حسین زاده

مدیر کمیته تجاری سازی:

آقای سید محمد مجد

مدیر کمیته مالی:

آقای مطهری

مدیر کمیته روابط عمومی:

آقای دکتر عباس منصوررنژاد

 

اعضای کمیته روابط عمومی:

 

آقای سید هاشم عمرانی

آقای دکتر مجید ایرانشاهی 

آقای مرتضی ذبیح زاده

 خانم فریده بدرخانی

خانم فاطمه داودی

 خانم زهرا طالبی

خانم مهدیه توسلی

 خانم سعیده ابرام

آقای محمدحسین کریمی

 آقای ابوالقاسم ابراهیمی