یکشنبه 03 مرداد 1400

پایان کار دوازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال؛توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی

پایان کار نمایشگاه رسانه های دیجیتال

دوازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال با محوریت B2Bباحضور برندها و کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی قم به پایان رسید.

در روز پایانی نمایشگاه دکتربهمنی رئیس مرکز رسانره های دیجیتال؛ مهندس یزدان پناه رئیس ستاد شهرهوشمند شهر قم؛ مهندس حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ضمن بازدید از نمایشگاه با حضور در غرفه ها نسبت به دریافت نقطه نظرات مدیران غرفه ها اقدام نمودند.همچنین منتورهای نمایشگاه ازروندعقدقراردادها ابراز رضایت نمودند.لازم بذکراست این نمایشگاه از۲۸تا۳۱خرداد درشهرقم برگزار گردید