یکشنبه 03 مرداد 1400

بازدید رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال

دکتر بهمنی رئیس محترم رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی: میزبانی قم برای نمایشگاه ملی کسب و کارهای فرهنگی خوب و سنجیده بود.

دکتر بهمنی رئیس محترم رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: میزبانی قم برای نمایشگاه ملی کسب و کارهای فرهنگی خوب و سنجیده بود.


دکتر بهمنی ضمن بیان فرصت های شهر قم به جهت دارا بودن محتوای فرهنگی فراوان ،این نمایشگاه را آغاز این راه برشمردند.

ایشان پیشنهاداتی نیز جهت ارتقا نمایشگاه بیان کردند که از جمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره داشت :

آشنایی ظرفیت های غرفه ها از یکدیگر در پیش از برگزاری نمایشگاه
ملاقات حضوری بین مسئولین غرفه ها در پیش از نمایشگاه
برنامه ریزی کیفی تر برای برگزاری جلسات تجاری سازی بین غرفه ها
ایشان در پایان از عوامل دست اندرکار این نمایشگاه(مسئولین مرکز ملی فضای مجازی،مسئولین اداره کل ارشاد قم و همه ی عوامل برگزار کننده) تشکر کردند.