یکشنبه 03 مرداد 1400

قم می تواند سکوی پرش در حوزه نهضت تولید محتوا باشد

رئیس مرکز ملی فضای مجازی

 

آقای دکتر فیروزآبادی در گفتگوی اختصاصی با رسانه آی تی گفت به عدم توازن فرصت ها در کشور اشاره کرده و بیان کرد: قم در حوزه فرهنگی تقریبا فرهنگی ترین شهر کشور است و ما در قم لشکرهای فرهنگی مختلفی داریم که تولیدات فرهنگی آنها به روش های سنتی از جمله تبلیغ حضوری و یا انتشار کتاب تولید می شود.

 

رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین به روش های تولید جدید و تولیدات چند رشته ای که می توانند فرصت های ایجاد شده در بستر فضای مجازی باشند اشاره کرد.

آقای فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار آی تی گفت ادامه داد: ما معتقدیم قم می تواند در حوزه نهضت تولید محتوا و در حوزه جهش اقتصاد فرهنگی سکوی پرش بسیار خوبی باشد. به همین دلیل قم را به عنوان اولین شهر جهت برگزاری نمایشگاه انتخاب کردیم.