یکشنبه 28 شهریور 1400

گفت وگو با با مدیر کمیته ی روابط عمومی نمایشگاه رسانه های دیجیتال

نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال امسال،با عنوان کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی،در ۲۸ الی ۳۱ خرداد ماه در قم برگزار می گردد.به جهت این رخداد مهم بر آن شدیم تا گفت و گویی با مسئول محترم کمیته ی روابط عمومی،جناب دکتر عباس منصورنژاد داشته باشیم

جناب اقای دکتر منصورنژاد،رویکرد این نمایشگاه b2b می باشد.کمی در مورد این مسئله توضیح می دهید؟

حدودا برای اولین بار در کشور است که یک نمایشگاه در حوزه ی فناوری اطلاعات با رویکرد،b2b برگزار می گردد.هدف از برگزاری این نمایشگاه ملی،ارتباط مستقیم بین کارگزاران حوزه ی محتوای دیجیتال می باشد تا بتوانند به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط بگیرند و قراردادها و تفاهم نامه هایی منعقد گردد.

هدف این است که ذی نفعان این حوزه به صورت مستقیم به مذاکرات تجاری با یکدیگر،بپردازند و اتفاقات خوبی تجاری برای فعالان این بخش رقم بخورد

حضور پررنگ نهادهای حوزوی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال امسال را چطور ارزیابی می کنید؟

بهر حال بخش زیادی از محتوای دینی در اختیار نهادهای حوزوی قراردارد.این نهادها باید بتوانند به صورت مستقیم با کسب و کارهای حوزه ی محتوای دیجیتال ارتباط برقرار نمایند.این ارتباط هم به سود نهادهای حوزوی و کسب و کار حوزه ی محتوای دیجیتال می باشد

میزبانی قم را برای نمایشگاه امسال چطور ارزیابی می کنید؟

همان طور که بیان شد،قم بیشترین ظرفیت را در حوزه ی محتوای دینی دارد،بنابراین می تواند نقش مناسبی را در راهبری فضای کسب و کار محتوا ایجادنماید.اعتماد به شهرهای غیر از تهران موجب انگیزش بیشتر در سراسر کشور می شود و باعث ایجاد رقابت سازنده در بین همه ی فعالین این بخش می گردد

در مورد نشست پبش از افتتاحیه ی نمایشگاه توضیحاتی را بفرمایید؟

در روز ۲۸ خرداد ماه،ساعت ۱۴ نشستی با حضور دکتر فیروزآبادی،رئیس محترم مرکز فضای مجازی کشور،جناب آقای سرمست استاندار محترم،جناب آقای حسینی کاشانی مدیر کل محترم ارشاد استان قم و نمایندگان غرفه داران و فعالین حوزه ی محتوا برگزار می گردد.در این نشست قرار است فعالان این حوزه ،به بیان دغدغه های خود در این بخش بپردازند.