یکشنبه 28 شهریور 1400

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی فضای مجازی :

«جهان به یک جهان شبکه‌ای تبدیل شده که در آن بازیگران مختلف در کنار همدیگر فعالیت می‌کنند. طبعاً تعداد بسیار زیاد بازیگران باعث می‌شود که مسئله محتوا تبدیل به مسئله اصلی شود. شما باید شاخص‌های قدرت سایبری را احصا و معلوم کنید که ایران در کدام نقطه این جهان شبکه‌ای قرار دارد. یک سامانه تولید محتوایی باید در کشور و یک نهضت تولید محتوا وجود داشته باشد.»

دکتر فیروزآبادی رئیس مركز ملی فضای مجازی ادامه داد:

برای حفظ و حراست از فرهنگ ایرانی- اسلامی در فضای مجازی به شدت نیازمند نهضت تولید محتوا در این عرصه هستیم. بسیاری از كاربران این فضا به دلیل فقدان محتوای مناسب و سالم در معرض به تعبیر مقام معظم رهبری لغزش قرار می گیرند.

امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور:

نگاه فرصت محور، شناخت درست فضای مجازی، فراوری محتوا، انتشار هدفمند و بازخورد را پنج ویژگی و گام اساسی در نهضت تولید محتوای بومی در فضای مجازی کشور عنوان کرد.

دکتر بهمنی رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال کشور :

امروز کاملاً روشن شده است که اقتصاد پلتفرمی، جایگاه مهمی در آینده اقتصاد کشور خواهند داشت. بنابراین هم گریزی از پذیرش نقش اپراتورها و پلتفرم‌ها نیست و هم از سوی دیگر، باید ارزش‌مداری و رویکرد فرهنگی در اپراتورها و پلتفرم‌ها را به عنوان الزامات توأمان رونق کسب‌وکارهای محتوامحور و فرهنگی دانست.

توانمندسازی

(ارتقای توان در حوزه شناخت بازار، ابزار های تولید، قوانین و ...)

تجاری‌سازی

(تبدیل ایده‌ها و تولیدات فرهنگی به محصولات تجاری)

شبکه‌سازی

(تولیدکنندگان محتوا، پلتفرم و زیست‎‌بوم‌ها، اپراتورها و..)

شتاب‌بخشی

(سرعت بخشیدن جریان تولید محتوای فرهنگی)


حامیان